I anestesi blandas Lustgas med syre i ett förhållande av 1:1 eller 2:1 för att undvika hypoxi. Enbart Lustgas kan inte uppnå fullständig kirurgisk anestesi och används ofta i kombination med andra anestetika. På grund av dess hjärtskärande effekt avråds Lustgas från att ges till patienter med hjärtsjSverigedom.

Lustgas används som ett ämne eftersom, som namnet antyder, lustgas gör sina användare roade. Det tar bort smärta och orsakar eufori såväl som milda vokalhallucinationer. Lustgas har också använts för behandling av alkoholabstinens.[4][5][6][7] den potentiella användningen av Lustgas som ett snabbverkande antidepressivt medel undersöks eftersom det har visat sig utlösa neurokemiska förändringar som liknar Ketamin i hjärnan.[8]

Lustgasbehållare som används för medicinska ändamål på skolparty.

Entonoxlustgas innehållande halv syre och halv Lustgas. Entonox används för medicinska ändamål och är säkert att andas på grund av det syre det innehåller.

Se mera om detta på: https://Lustgasakuten.sehttps://billigastlustgas.se/https://billiglustgas.se/https://lustgastub.se/https://lustgasbilligt.se/https://lustgasbutiken.se/ samt https://lustgasexpressleverans.se/http://lustgastuber.se/https://lustgashemleverans.se/https://lustgasstockholm.se/https://lustgaspatroner.nu/.
Lustgas kan också användas i livsmedel aerosolförpackningar. Färdiga krämskumförpackningar innehåller ofta Lustgas, vilket är mycket lösligt i fett under tryck. När trycket minskar bildar Lustgasen lustgaser och skum. Det finns dock mycket lite Lustgas i vispad grädde förpackning.

Lustgas kan användas i en förbränningsmotor för omedelbar ökning av effekten. lustgasen lagras i flytande form och, när den förånlustgas, dess temperatur sjunker, vilket gör att luften matas till motorn eller luftbränsleblandningen svalna, vilket minskar dess volym, vilket gör att mer av lustgasblandningen matas vid samma tryck. Under kolvens tryck värms denna lustgasblandning upp, vilket gör att Lustgasen sönderdelas i kväve och syre. Det extra syre som genereras förbättrar bränsleförbränningen, så mer bränsle kan matas och kraften som genereras av motorn ökar. I Sverige är det förbjudet att använda Lustgassystem i vägtrafiken.

Lustgas kan framställas genom upphettning av ammoniumnitrat (NH4NO3 → 2 H2O + N2O)

Den Lustgasen kan kondenseras antingen genom att öka trycket till cirka 50 gånger det normala atmosfärstrycket eller genom att sänka temperaturen till -88 °C.